องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) [ 10 เม.ย. 2566 ]9
2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 10 ก.พ. 2566 ]13
3 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ.2566 มาตรา 10 [ 11 ม.ค. 2566 ]15
4 การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]102
5 ขอเชิญชวยประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่ประดับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เนื่องในวันฉัตรมงคล [ 2 พ.ค. 2565 ]107
6 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]100
7 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 ม.ค. 2565 ]8
8 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 18 ม.ค. 2565 ]80
9 ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]84
10 รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดพลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]98
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]87
12 รายงานผลการประเมินณITA ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]88
13 ประกาศแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 1 เม.ย. 2564 ]176
14 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]182
15 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1/2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]206
16 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]101
17 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]226
18 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]174
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]181
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]164
 
หน้า 1|2|3|4