องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเด็กแรกเกิดเดือนพฤศจิกายน 2566 (ครั้งที่2) [ 16 พ.ย. 2566 ]1
2 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 [ 11 ก.ย. 2566 ]35
3 รายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) [ 10 เม.ย. 2566 ]42
4 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 10 ก.พ. 2566 ]50
5 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ.2566 มาตรา 10 [ 11 ม.ค. 2566 ]51
6 รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
7 รายงานผลคุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]27
8 การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]131
9 ขอเชิญชวยประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่ประดับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เนื่องในวันฉัตรมงคล [ 2 พ.ค. 2565 ]137
10 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]127
11 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]40
12 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 ม.ค. 2565 ]34
13 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 18 ม.ค. 2565 ]105
14 ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]110
15 รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดพลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]125
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]115
17 รายงานผลการประเมินณITA ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]113
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]38
19 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]70
20 ประกาศแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 1 เม.ย. 2564 ]206
 
หน้า 1|2|3|4|5