องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 11 [ 18 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 [ 27 พ.ค. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 [ 16 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 [ 15 พ.ค. 2567 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 [ 9 พ.ค. 2567 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 [ 22 เม.ย. 2567 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 [ 21 มี.ค. 2567 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 [ 19 มี.ค. 2567 ]2
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 19 ก.พ. 2567 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 [ 19 ก.พ. 2567 ]2
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เร่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.พ. 2567 ]8
12 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)(ภาษาไทย) [ 26 ม.ค. 2567 ]27
13 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)(ภาษาอังกฤษ) [ 26 ม.ค. 2567 ]22
14 ประกาศเด็กแรกเกิดเดือนมกราคม 2567 (ครั้งที่ 1) [ 16 ม.ค. 2567 ]20
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 [ 15 ม.ค. 2567 ]2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 12 ม.ค. 2567 ]2
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 2 ม.ค. 2567 ]1
18 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2566 ]2
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 14 ธ.ค. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7