องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]4
2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 ต.ค. 2566 ]5
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]43
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]134
5 มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 ม.ค. 2565 ]137
6 มาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]192
7 รานงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]189