องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง