องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง