องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]12
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]11
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]6
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]27
5 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]53
6 แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]151
7 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 11 [ 22 ก.ย. 2564 ]129
8 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 10 [ 21 ก.ย. 2564 ]126
9 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 [ 25 ส.ค. 2564 ]167
10 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 8 [ 24 มิ.ย. 2564 ]140
11 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2564 ]123
12 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 6 [ 28 พ.ค. 2564 ]173
13 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 5 [ 13 พ.ค. 2564 ]131
14 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 4 [ 31 มี.ค. 2564 ]137
15 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 3 [ 15 มี.ค. 2564 ]160
16 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2564 ]136
17 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 28 ต.ค. 2563 ]188
18 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]219
19 ประกาศแผนดำเนินการประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]258
20 แบบ ผด 02 (1) ปี 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]194
 
หน้า 1|2