องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]60
2 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]59
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]60
4 การเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]49
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]51
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]127
7 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]52
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]51
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]99
10 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]37
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]38
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]45
13 การเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]42
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]92
15 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]45
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]68
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]80
18 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]40
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]40
20 การเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12