องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]101
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]75
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]65
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]56
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]122
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]91
7 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]90
8 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]91
9 การเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]122
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]128
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]83
12 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 18 ม.ค. 2565 ]91
13 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]118
14 หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]84
15 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]82
16 หนังสือขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]80
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครั้งแรก [ 6 ม.ค. 2565 ]77
18 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]85
19 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 6 ม.ค. 2565 ]87
20 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 6 ม.ค. 2565 ]91
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11