องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]13
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]110
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]111
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]109
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]175
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]183
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]189
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]188
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]194