องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]1
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]4
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]131
5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]131
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]132
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]203
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]207
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]216
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]208
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]220