องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง