องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 15 ม.ค. 2563 ]227
2 บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว [ 15 ม.ค. 2563 ]233
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ธ.ค. 2560 ]213
4 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 1 ม.ค. 2560 ]220
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ม.ค. 2560 ]213
6 ข้อบัญญัติตลาด [ 15 ต.ค. 2557 ]51
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557 [ 21 เม.ย. 2557 ]219