องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง