องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง