องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามประเมินแผนฯ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2566 ]39
2 รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]38
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65-มี.ค. 66) [ 10 เม.ย. 2566 ]50
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]57
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64-มี.ค. 65) [ 20 เม.ย. 2565 ]138
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]142
7 ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปังบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]128
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 9 เม.ย. 2564 ]211
9 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]197
10 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]209
11 ติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]184
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ต.62 - มี.ค.63) [ 27 เม.ย. 2563 ]210
13 ติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]222
14 ติดตามประเมินผลแผน ตุลาคม 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]216
15 ติตตามประเมินผลแผน เมษายน 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]187
16 ติดตามประเมินผลแผนปี 59 [ 11 ม.ค. 2560 ]232
17 ติดตามประเมินผลแผนปี 58 [ 5 ม.ค. 2559 ]213