องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามประเมินแผนฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]22
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65-มี.ค. 66) [ 10 เม.ย. 2566 ]39
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]35
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64-มี.ค. 65) [ 20 เม.ย. 2565 ]119
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]127
6 ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปังบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]107
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 9 เม.ย. 2564 ]191
8 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]182
9 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]194
10 ติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]172
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ต.62 - มี.ค.63) [ 27 เม.ย. 2563 ]196
12 ติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]194
13 ติดตามประเมินผลแผน ตุลาคม 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]202
14 ติตตามประเมินผลแผน เมษายน 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]174
15 ติดตามประเมินผลแผนปี 59 [ 11 ม.ค. 2560 ]209
16 ติดตามประเมินผลแผนปี 58 [ 5 ม.ค. 2559 ]194