องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการติดตามประเมินแผนฯ


ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง