องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]12
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2567 - 2569 [ 23 พ.ย. 2566 ]8
3 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]31
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ค. 2566 ]43
5 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 16 มิ.ย. 2564 ]196
6 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 16 มิ.ย. 2564 ]192
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]257
8 ค่าใช้จ่ายแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]194
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]259
10 ประกาศกำหนดส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]259
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) [ 11 มิ.ย. 2563 ]237
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 15 ม.ค. 2562 ]195
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 3 ต.ค. 2560 ]212
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ระบบแท่ง) [ 13 ม.ค. 2559 ]205
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 2 มิ.ย. 2558 ]200
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]196