องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ระบบแท่ง)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ปรับปรุงครังที่ 2 (ระบบแท่ง)


    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ระบบแท่ง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง