องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
การจัดทำประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 4 เม.ย. 2566 ]35
2 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2566 ]31
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 3 พ.ย. 2565 ]29
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]28
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]37
6 พระบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]17
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (2565 - 2568) [ 28 ก.พ. 2565 ]49
9 ประมวลจริยธรรม [ 5 ม.ค. 2561 ]215