องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
การจัดทำประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]12
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรม และขัฐเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]13
3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 4 เม.ย. 2566 ]51
4 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2566 ]45
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 3 พ.ย. 2565 ]39
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]50
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]51
8 พระบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]36
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]27
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (2565 - 2568) [ 28 ก.พ. 2565 ]63
11 ประมวลจริยธรรม [ 5 ม.ค. 2561 ]237