องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

การจัดทำประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (2565 - 2568)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (2565 - 2568)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง