องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

การจัดทำประมวลจริยธรรม


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง