องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]11
2 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]33
3 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) ครึ่งปีแรก [ 5 เม.ย. 2566 ]49
4 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ม.ค. 2566 ]48
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]67
6 รายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากรร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]53
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) [ 8 ก.ย. 2565 ]70
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565-2566 [ 19 ม.ค. 2565 ]172
9 แผนพัฒนาบุคลากร 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]201
10 รายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากรร้อยละของบุคลากรทั้งหมดอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อปี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]149
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) [ 16 ก.ย. 2564 ]154
12 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]201
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]234
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]139
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) [ 16 ก.ย. 2563 ]134
16 รายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากรร้อยละของบุคลากรทั้งหมดอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อปี [ 9 ต.ค. 2562 ]180
17 แผนพัฒนาบุคลากร [ 7 ม.ค. 2562 ]258