องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
2 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) ครึ่งปีแรก [ 5 เม.ย. 2566 ]34
3 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ม.ค. 2566 ]30
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]41
5 รายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากรร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]39
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) [ 8 ก.ย. 2565 ]53
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565-2566 [ 19 ม.ค. 2565 ]133
8 แผนพัฒนาบุคลากร 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]171
9 รายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากรร้อยละของบุคลากรทั้งหมดอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อปี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]126
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) [ 16 ก.ย. 2564 ]127
11 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]185
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]211
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]124
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) [ 16 ก.ย. 2563 ]118
15 รายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากรร้อยละของบุคลากรทั้งหมดอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อปี [ 9 ต.ค. 2562 ]160
16 แผนพัฒนาบุคลากร [ 7 ม.ค. 2562 ]238