องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารสาวนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]28
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารสาวนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 18 ต.ค. 2565 ]19
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 10 ต.ค. 2565 ]29
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 10 ต.ค. 2565 ]25
5 ประกาศใช้แผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 -2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนำบลโพนทอง [ 18 เม.ย. 2565 ]111
7 ส่วนที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]201
8 คำนำ สารบัญ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]182
9 ส่วนที่ 1 บทนำ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]178
10 ส่วนที่ 2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]185