องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกา่รทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 25667 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2567 ]12
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 21 ก.พ. 2567 ]25
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกา่รทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2566 ]27
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารสาวนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]66
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารสาวนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 18 ต.ค. 2565 ]50
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 10 ต.ค. 2565 ]60
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 10 ต.ค. 2565 ]72
8 ประกาศใช้แผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 -2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]62
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนำบลโพนทอง [ 18 เม.ย. 2565 ]148
10 ส่วนที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]238
11 คำนำ สารบัญ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]223
12 ส่วนที่ 1 บทนำ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]225
13 ส่วนที่ 2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]216