องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกา่รทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกา่รทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง