องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ส่วนที่ 1 บทนำ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ส่วนที่ 1 บทนำ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง