องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ควบคุมภายใน และแผนบริหารจัดการความเสี่่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและการมอบหมายหน้าที่ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]18
2 หนังสือส่งเอกสารายงานการติดตามผลและปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]12
3 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]11
4 รายงานการสอบทาานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]18
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]17
6 กรอบคุณธรรม ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมอของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]16
7 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]29
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]26
9 การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]43
10 กฎบัตรประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]14
11 ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]157
12 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]177