องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]37
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]103
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]106
4 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]213
5 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 4 ต.ค. 2563 ]171
6 รายงานการประเมินพึงพอใจของคณะผูับริหารประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]204
7 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]245
8 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 2 ส.ค. 2563 ]162
9 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]160
10 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]160
11 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 2 พ.ค. 2563 ]166
12 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]163
13 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]166
14 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]152
15 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]194
16 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]153
17 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]161
18 รายงานการประเมินพึงพอใจของคณะผูับริหารประจำปี 2561 [ 26 ต.ค. 2562 ]215
19 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]164