องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]79
2 แบบประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]55
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]137
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]139
5 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]285
6 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 4 ต.ค. 2563 ]238
7 รายงานการประเมินพึงพอใจของคณะผูับริหารประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]255
8 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]285
9 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 2 ส.ค. 2563 ]209
10 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]195
11 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]221
12 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 2 พ.ค. 2563 ]208
13 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]203
14 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]209
15 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]193
16 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]235
17 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]188
18 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]213
19 รายงานการประเมินพึงพอใจของคณะผูับริหารประจำปี 2561 [ 26 ต.ค. 2562 ]257
20 สรุปรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]204