องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]25
2 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบระมาณ 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]18
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน งบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]146
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]137
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด้านรายรับ) [ 11 ต.ค. 2564 ]138
6 แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด้านรายจ่าย) [ 11 ต.ค. 2564 ]136
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]129
8 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 11 [ 22 ก.ย. 2564 ]139
9 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 10 [ 21 ก.ย. 2564 ]140
10 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 [ 25 ส.ค. 2564 ]136
11 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 8 [ 24 มิ.ย. 2564 ]136
12 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2564 ]138
13 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 6 [ 28 พ.ค. 2564 ]137
14 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 5 [ 13 พ.ค. 2564 ]134
15 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 9 เม.ย. 2564 ]206
16 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 4 [ 31 มี.ค. 2564 ]144
17 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 3 [ 15 มี.ค. 2564 ]132
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) [ 9 มี.ค. 2564 ]211
19 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2564 ]120
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) [ 8 ธ.ค. 2563 ]215
21 งบเเสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]203
22 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]190
23 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 1 [ 22 ต.ค. 2563 ]119
24 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) [ 8 ก.ย. 2563 ]190
25 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 4 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) [ 12 มิ.ย. 2563 ]190
26 รายละเอียดแสดงความก้าวหน้าการใช้เงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบระยะเวลา 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2563 ]194
27 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 3 (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) [ 11 มี.ค. 2563 ]198
28 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 ถึง 31 ธ.ค.62 [ 10 ม.ค. 2563 ]218
29 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 2 (มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) [ 13 ธ.ค. 2562 ]203
30 งบเเสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ต.ค. 2562 ]254
31 สรุปผลการใช้จ่่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนต่างๆ ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]185
32 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 1 (1ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) [ 13 ก.ย. 2562 ]203
33 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 4 (1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) [ 17 มิ.ย. 2562 ]247
34 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) [ 16 เม.ย. 2562 ]186
35 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 3 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) [ 8 มี.ค. 2562 ]193
36 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 2 (1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562) [ 13 ธ.ค. 2561 ]179
37 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]217
38 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 1 (1ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) [ 7 ก.ย. 2561 ]203
39 รายงานทางการเงินประจำปี 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]207
40 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]185
41 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]195
42 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]193
43 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 [ 28 ต.ค. 2556 ]203
44 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555 [ 30 ต.ค. 2555 ]210
45 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2554 [ 28 ต.ค. 2554 ]199
46 งบการเงินปี 2553 [ 25 ต.ค. 2553 ]213