องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

รายงานกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต


หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน รณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน รณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง