องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

รายงานกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง