องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนซ่อมไฟฟ้าสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนซ่อมไฟฟ้าสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง