องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดผาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดผาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง