องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรกของปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรกของปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง