องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับ ITA ข้อ O17    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง