องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบ Excel     เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง