องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง [ 4 มิ.ย. 2557 ]225
122 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ค. 2557 ]223
123 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา [ 15 พ.ค. 2557 ]179
124 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 4 เม.ย. 2557 ]152
125 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในเขตตำบลโพนทอง [ 5 ก.พ. 2557 ]165
126 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง [ 16 ส.ค. 2556 ]167
127 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 12 ก.ค. 2556 ]227
128 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นคันดินลำห้วยยาง ในเขตตำบลโพนทอง [ 19 ก.พ. 2556 ]163
129 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้านในเขตตำบลโพนทอง [ 18 ธ.ค. 2555 ]220
130 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแท่น หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2555 ]161
131 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอ [ 24 ส.ค. 2555 ]166
132 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. [ 13 ก.ค. 2555 ]166
133 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง [ 27 ต.ค. 2554 ]175
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านมะค่า หมู่ 4 และบ้านหนองพลวง หมู่ 10 [ 19 ต.ค. 2554 ]166
135 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 [ 10 ส.ค. 2554 ]168
136 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านใต้ หมู่ที่ 8 [ 27 ก.ค. 2554 ]168
137 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 10 [ 5 ก.ค. 2554 ]170
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตตำบลโพนทอง จำนวน 7 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]150
139 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 542 ]152
140 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 542 ]148
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8