องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 7 พ.ค. 2558 ]227
122 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ [ 7 มี.ค. 2558 ]197
123 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ม.ค. 2558 ]188
124 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ม.ค. 2558 ]196
125 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและถนน คสล.ในเขตตำบลโพนทอง [ 3 ก.ค. 2557 ]185
126 ประกาศสอบราคาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา [ 9 มิ.ย. 2557 ]173
127 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง [ 4 มิ.ย. 2557 ]240
128 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ค. 2557 ]247
129 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา [ 15 พ.ค. 2557 ]188
130 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 4 เม.ย. 2557 ]161
131 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในเขตตำบลโพนทอง [ 5 ก.พ. 2557 ]178
132 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง [ 16 ส.ค. 2556 ]177
133 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 12 ก.ค. 2556 ]254
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นคันดินลำห้วยยาง ในเขตตำบลโพนทอง [ 19 ก.พ. 2556 ]188
135 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้านในเขตตำบลโพนทอง [ 18 ธ.ค. 2555 ]247
136 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแท่น หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2555 ]186
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอ [ 24 ส.ค. 2555 ]190
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. [ 13 ก.ค. 2555 ]190
139 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง [ 27 ต.ค. 2554 ]198
140 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านมะค่า หมู่ 4 และบ้านหนองพลวง หมู่ 10 [ 19 ต.ค. 2554 ]182
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8