องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ - วัดศรีสุรวนาราม บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2567 ]19
2 ประกาศผลผุ้ชนะโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพลวง - บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2567 ]11
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-วัดศรีสุรวนาราม บ้านโพนทอง หมู่ที 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]19
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากศูนย์พัฒนาเด้กเล็กหนองพลวง-บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านนหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]12
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ - วัดศรีสุรวนาราม บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 [ 1 เม.ย. 2567 ]28
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพลวง - บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 1 เม.ย. 2567 ]17
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.ย. 2566 ]50
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]44
9 ประกาศประกวดราคาโครงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากปากทางบ้านใต้ถึงสามแยกไปลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 [ 11 ส.ค. 2566 ]55
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านหนองโน - สามแยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 [ 11 ส.ค. 2566 ]54
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากปากทางบ้านใต้ถึงสามแยกไปลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 [ 10 ส.ค. 2566 ]49
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านหนองโน - สามแยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 [ 10 ส.ค. 2566 ]41
13 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้บแค็ป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2566 ]80
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ [ 22 มี.ค. 2566 ]54
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]54
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสมรักษ์ มิตรนอก - บ้านนายสุรพล สอนใต้ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ธ.ค. 2565 ]66
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกโรงสี - โรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ธ.ค. 2565 ]46
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนมิตรภาพ - สะพานบ้านเตย บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]45
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสี - ถนนหมายเลข 202 บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]52
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางหน้าฝายกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 เชื่อมสะพานถนนมิตรภาพ บ้านสำโรง ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]52
21 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางหน้าฝายกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 เชื่อมสะพานถนนมิตรภาพ บ้านสำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]71
22 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALTIC CONCRETE) โดยวิธีแบบ Pavament In-place Recycling สายจากถนนมิตรภาพ - สะพานบ้านเตย บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]62
23 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสี - ถนนหมายเลข 202 บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]64
24 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายสี - ถนนหมายเลข 202 บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 พ.ย. 2565 ]73
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALTIC CONCRETE) สายจากถนนมิตรภาพ - สะพานบ้านเตย บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 พ.ย. 2565 ]72
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยยางหน้าฝายกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 พ.ย. 2565 ]69
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]74
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุดม บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]71
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งวงกลม พร้อมวางท่อ คสล. จากศาลปู่ตา - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]62
30 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแบน ข่อยนอก - สามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]75
31 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายลบ สินนอก - หนองสะแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]107
32 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลำห้วยแยะ - นานายแสงดาว บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]112
33 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งประตู ปิด-เปิด ระบายน้ำหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]130
34 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวินัย - คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 เม.ย. 2565 ]146
35 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งราวกันตกถนน (Guard Rall) บริเวณลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 เม.ย. 2565 ]146
36 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 เม.ย. 2565 ]139
37 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายลบ สินนอก - หนองสะแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]152
38 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพนทอง ม.9 [ 19 เม.ย. 2565 ]170
39 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรูปตัวยู จากบ้านนางสมจิตร ด้วงจุมพล -ถนนหมายเลข 202 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]114
40 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 [ 19 เม.ย. 2565 ]121
41 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดหนองหว้า - สี่แยกเริงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]126
42 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลียวถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]251
43 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโนถึงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]277
44 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]305
45 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองแก้มลิงลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]273
46 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลปู่ตา - ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]390
47 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองกั้นน้ำแนวเขตป่าช้าผีน้อย บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]240
48 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2564 ]193
49 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.โพนทอง [ 6 ส.ค. 2564 ]254
50 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ค. 2564 ]207
51 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ(ครึ่งวงกลม) จากบ้านนายวิรัตน์-บ้านนางลูกชิ้น พิมพ์อุบล บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]199
52 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ครึ่งวงกลม)จากบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนางลูกชิ้น พิมพ์อุบล บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]181
53 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงประปา-คลองอีสานเขียว บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]234
54 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเชื่อมต่อท่อเมนท์ประปาจากโรงเรียนวัดบ้านมะค่า - ถนนหมายเลข 202 บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]289
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดเก่า - ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]180
56 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]173
57 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากวัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 - สามแยกวัดป่าพฤกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2563 ]129
58 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คิกคอนกรีตจากสามแยกโรงเรียนวัดบ้านมะค่า - สามแยกสระแดง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]246
59 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำจากบ้านนางเสาวรส - บ้านนางละมัย บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2563 ]276
60 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจิรวัฒน์ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]197
61 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายกิตติ กิ่งแก้ว - บ้านนางกุล ปุริสุธรรม บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]183
62 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดดาดคอนกรีตและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]244
63 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวินัย กล้าหาญ - คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ค. 2563 ]193
64 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลปู่ตา-โรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มิ.ย. 2563 ]178
65 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ - บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มิ.ย. 2563 ]198
66 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2563 ]181
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดเก่า - ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2563 ]222
68 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวินัย กล้าหาญ - ลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2563 ]237
69 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมเกียรติ - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 1 พ.ค. 2563 ]214
70 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พํฒนาเด๋็กเล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 เม.ย. 2563 ]282
71 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 เม.ย. 2563 ]362
72 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลติกคตอนกรีต สายบ้านมะค่า-บ้านทุ่งรี บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.พ. 2563 ]175
73 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนายเพ็ชร ประจง - คลองแก้มลิงหนองเดิ่น บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 มิ.ย. 2562 ]246
74 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๊และซอยบ้านนางสาย บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 มิ.ย. 2562 ]183
75 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงสุบน้ำดิบ - ศาลปู่ตา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2562 ]231
76 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมเกียรติ - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2562 ]181
77 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางละมัย - นานายสี หาญณรงค์ บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2562 ]264
78 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนางลำพวน เถิงนอก - โรงเรียนบ้านเสว บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2562 ]205
79 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2562 ]232
80 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากสระโนนคราม-วัดป่าบ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2562 ]182
81 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2562 ]227
82 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สระแดง-แยกประปา(วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2562 ]185
83 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก-สะพานข้ามลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2562 ]287
84 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงสูบน้ำดิบ-ศาลปู่ตา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2562 ]222
85 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกหนองสะแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 มี.ค. 2562 ]275
86 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายมิตรภาพ - วัดป่าพฤกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 มี.ค. 2562 ]280
87 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิดรูปตัววี จากสี่แยกหน้าวัดบ้านโพนทอง - ลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.พ. 2562 ]154
88 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หม่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.พ. 2562 ]151
89 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้าน-หน้าวัดบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง [ 18 ธ.ค. 2561 ]172
90 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากศาลปู่ตา - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.พ. 2561 ]199
91 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 3 ส.ค. 2560 ]207
92 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญล้อม - สามแยกนางบุญเลี้ยง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 [ 1 ส.ค. 2560 ]217
93 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางข่วน ยงสูงเนิน - หน้าวัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง [ 1 ส.ค. 2560 ]209
94 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 26 ก.ค. 2560 ]190
95 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 20 ก.ค. 2560 ]195
96 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 17 ก.ค. 2560 ]240
97 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ค. 2560 ]174
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ค. 2560 ]162
99 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ค. 2560 ]163
100 ประกาศเผยแพร่ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระแดง-แยกประปา(วัดเก่า)บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง [ 14 ก.ค. 2560 ]167
101 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 13 ก.ค. 2560 ]181
102 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]189
103 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านใต้-บ้านมะค่า บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง [ 11 พ.ค. 2560 ]164
104 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 27 ก.พ. 2560 ]201
105 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านหนองหว้า - บ้านใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง [ 17 ก.พ. 2560 ]194
106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หร้อมฝาปิดจากสามแยกวัด-บ้านนายบุญล้อม บ้านแท่น ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ม.ค. 2560 ]167
107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพัสดุ อบต.โพนทอง [ 16 ม.ค. 2560 ]200
108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ธ.ค. 2559 ]169
109 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 พ.ย. 2559 ]163
110 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อจากหนองใหญ่บ้านแท่น - หนองรังกา [ 2 ส.ค. 2559 ]198
111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หร้อมฝาปิดและวางท่อจากสามแยกคุ้ม5 บ้านหนองพลวง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2559 ]218
112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (ประปาบาดาล) บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2559 ]160
113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกขยายสระวัดป่า บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.ค. 2559 ]180
114 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 [ 16 พ.ค. 2559 ]237
115 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 7 [ 10 พ.ค. 2559 ]181
116 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าตำบล [ 23 มี.ค. 2559 ]243
117 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแผ่ว - สามแยกบ้านนายมั่ง [ 21 มี.ค. 2559 ]217
118 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านหนอง หมู่ที่ 5 [ 24 ส.ค. 2558 ]184
119 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 24 ส.ค. 2558 ]175
120 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตตำบลโพนทอง จำนวน 7 โครงการ [ 13 ส.ค. 2558 ]190
121 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 7 พ.ค. 2558 ]230
122 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ [ 7 มี.ค. 2558 ]202
123 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ม.ค. 2558 ]193
124 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ม.ค. 2558 ]199
125 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและถนน คสล.ในเขตตำบลโพนทอง [ 3 ก.ค. 2557 ]188
126 ประกาศสอบราคาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา [ 9 มิ.ย. 2557 ]177
127 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง [ 4 มิ.ย. 2557 ]243
128 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ค. 2557 ]250
129 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา [ 15 พ.ค. 2557 ]193
130 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 4 เม.ย. 2557 ]165
131 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในเขตตำบลโพนทอง [ 5 ก.พ. 2557 ]186
132 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง [ 16 ส.ค. 2556 ]182
133 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 12 ก.ค. 2556 ]259
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นคันดินลำห้วยยาง ในเขตตำบลโพนทอง [ 19 ก.พ. 2556 ]191
135 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้านในเขตตำบลโพนทอง [ 18 ธ.ค. 2555 ]253
136 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแท่น หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2555 ]189
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอ [ 24 ส.ค. 2555 ]193
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. [ 13 ก.ค. 2555 ]195
139 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง [ 27 ต.ค. 2554 ]202
140 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านมะค่า หมู่ 4 และบ้านหนองพลวง หมู่ 10 [ 19 ต.ค. 2554 ]186
141 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 [ 10 ส.ค. 2554 ]201
142 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านใต้ หมู่ที่ 8 [ 27 ก.ค. 2554 ]202
143 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 10 [ 5 ก.ค. 2554 ]203
144 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตตำบลโพนทอง จำนวน 7 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]163
145 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 542 ]181
146 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 542 ]160
147 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 542 ]187