องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพัสดุ อบต.โพนทอง [ 16 ม.ค. 2560 ]190
102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ธ.ค. 2559 ]158
103 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 พ.ย. 2559 ]152
104 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อจากหนองใหญ่บ้านแท่น - หนองรังกา [ 2 ส.ค. 2559 ]189
105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หร้อมฝาปิดและวางท่อจากสามแยกคุ้ม5 บ้านหนองพลวง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2559 ]209
106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (ประปาบาดาล) บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2559 ]149
107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกขยายสระวัดป่า บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.ค. 2559 ]164
108 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 [ 16 พ.ค. 2559 ]194
109 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 7 [ 10 พ.ค. 2559 ]168
110 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าตำบล [ 23 มี.ค. 2559 ]225
111 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแผ่ว - สามแยกบ้านนายมั่ง [ 21 มี.ค. 2559 ]191
112 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านหนอง หมู่ที่ 5 [ 24 ส.ค. 2558 ]167
113 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 24 ส.ค. 2558 ]163
114 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตตำบลโพนทอง จำนวน 7 โครงการ [ 13 ส.ค. 2558 ]178
115 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลโพนทอง [ 7 พ.ค. 2558 ]219
116 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ [ 7 มี.ค. 2558 ]183
117 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ม.ค. 2558 ]171
118 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ม.ค. 2558 ]181
119 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและถนน คสล.ในเขตตำบลโพนทอง [ 3 ก.ค. 2557 ]176
120 ประกาศสอบราคาขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา [ 9 มิ.ย. 2557 ]165
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8