องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิดรูปตัววี จากสี่แยกหน้าวัดบ้านโพนทอง - ลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.พ. 2562 ]140
82 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หม่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.พ. 2562 ]134
83 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้าน-หน้าวัดบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง [ 18 ธ.ค. 2561 ]161
84 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากศาลปู่ตา - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.พ. 2561 ]187
85 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 3 ส.ค. 2560 ]187
86 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญล้อม - สามแยกนางบุญเลี้ยง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 [ 1 ส.ค. 2560 ]201
87 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางข่วน ยงสูงเนิน - หน้าวัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง [ 1 ส.ค. 2560 ]192
88 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 26 ก.ค. 2560 ]172
89 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 20 ก.ค. 2560 ]167
90 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 17 ก.ค. 2560 ]220
91 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ค. 2560 ]154
92 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ค. 2560 ]145
93 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ค. 2560 ]145
94 ประกาศเผยแพร่ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระแดง-แยกประปา(วัดเก่า)บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง [ 14 ก.ค. 2560 ]147
95 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางปราณี - ถนน คสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 13 ก.ค. 2560 ]164
96 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]170
97 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านใต้-บ้านมะค่า บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง [ 11 พ.ค. 2560 ]149
98 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ 27 ก.พ. 2560 ]186
99 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านหนองหว้า - บ้านใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง [ 17 ก.พ. 2560 ]170
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หร้อมฝาปิดจากสามแยกวัด-บ้านนายบุญล้อม บ้านแท่น ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ม.ค. 2560 ]153
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8