องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดหนองหว้า - สี่แยกเริงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]121
42 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลียวถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]243
43 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโนถึงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]259
44 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]294
45 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองแก้มลิงลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]264
46 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลปู่ตา - ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]360
47 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองกั้นน้ำแนวเขตป่าช้าผีน้อย บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]235
48 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2564 ]187
49 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.โพนทอง [ 6 ส.ค. 2564 ]248
50 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ค. 2564 ]201
51 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ(ครึ่งวงกลม) จากบ้านนายวิรัตน์-บ้านนางลูกชิ้น พิมพ์อุบล บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]190
52 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ครึ่งวงกลม)จากบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนางลูกชิ้น พิมพ์อุบล บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]177
53 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงประปา-คลองอีสานเขียว บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]225
54 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเชื่อมต่อท่อเมนท์ประปาจากโรงเรียนวัดบ้านมะค่า - ถนนหมายเลข 202 บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]280
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดเก่า - ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]173
56 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]164
57 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากวัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 - สามแยกวัดป่าพฤกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2563 ]109
58 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คิกคอนกรีตจากสามแยกโรงเรียนวัดบ้านมะค่า - สามแยกสระแดง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]238
59 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำจากบ้านนางเสาวรส - บ้านนางละมัย บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2563 ]268
60 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจิรวัฒน์ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]186
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8