องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองกั้นน้ำแนวเขตป่าช้าผีน้อย บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]209
42 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2564 ]161
43 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.โพนทอง [ 6 ส.ค. 2564 ]224
44 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ค. 2564 ]186
45 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ(ครึ่งวงกลม) จากบ้านนายวิรัตน์-บ้านนางลูกชิ้น พิมพ์อุบล บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]168
46 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ครึ่งวงกลม)จากบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนางลูกชิ้น พิมพ์อุบล บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]166
47 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงประปา-คลองอีสานเขียว บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]212
48 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเชื่อมต่อท่อเมนท์ประปาจากโรงเรียนวัดบ้านมะค่า - ถนนหมายเลข 202 บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]254
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดเก่า - ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]154
50 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]149
51 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากวัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 - สามแยกวัดป่าพฤกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2563 ]92
52 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คิกคอนกรีตจากสามแยกโรงเรียนวัดบ้านมะค่า - สามแยกสระแดง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]226
53 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำจากบ้านนางเสาวรส - บ้านนางละมัย บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2563 ]245
54 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจิรวัฒน์ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]165
55 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายกิตติ กิ่งแก้ว - บ้านนางกุล ปุริสุธรรม บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]169
56 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดดาดคอนกรีตและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]215
57 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวินัย กล้าหาญ - คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ค. 2563 ]175
58 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลปู่ตา-โรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มิ.ย. 2563 ]167
59 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ - บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มิ.ย. 2563 ]178
60 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2563 ]158
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8