องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]52
22 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุดม บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]51
23 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งวงกลม พร้อมวางท่อ คสล. จากศาลปู่ตา - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]50
24 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแบน ข่อยนอก - สามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]53
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายลบ สินนอก - หนองสะแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]93
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลำห้วยแยะ - นานายแสงดาว บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]85
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งประตู ปิด-เปิด ระบายน้ำหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]115
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวินัย - คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 เม.ย. 2565 ]114
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งราวกันตกถนน (Guard Rall) บริเวณลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 เม.ย. 2565 ]112
30 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 เม.ย. 2565 ]123
31 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายลบ สินนอก - หนองสะแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]124
32 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพนทอง ม.9 [ 19 เม.ย. 2565 ]151
33 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรูปตัวยู จากบ้านนางสมจิตร ด้วงจุมพล -ถนนหมายเลข 202 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]97
34 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 [ 19 เม.ย. 2565 ]101
35 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดหนองหว้า - สี่แยกเริงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]101
36 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลียวถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]221
37 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโนถึงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]235
38 ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2564 ]268
39 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองแก้มลิงลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]244
40 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลปู่ตา - ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]303
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8