องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ - วัดศรีสุรวนาราม บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2567 ]16
2 ประกาศผลผุ้ชนะโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพลวง - บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2567 ]7
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-วัดศรีสุรวนาราม บ้านโพนทอง หมู่ที 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]12
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากศูนย์พัฒนาเด้กเล็กหนองพลวง-บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านนหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]5
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ - วัดศรีสุรวนาราม บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 [ 1 เม.ย. 2567 ]18
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพลวง - บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 1 เม.ย. 2567 ]14
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.ย. 2566 ]42
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]38
9 ประกาศประกวดราคาโครงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากปากทางบ้านใต้ถึงสามแยกไปลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 [ 11 ส.ค. 2566 ]51
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านหนองโน - สามแยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 [ 11 ส.ค. 2566 ]49
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากปากทางบ้านใต้ถึงสามแยกไปลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 [ 10 ส.ค. 2566 ]42
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านหนองโน - สามแยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 [ 10 ส.ค. 2566 ]36
13 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้บแค็ป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2566 ]70
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ [ 22 มี.ค. 2566 ]45
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]48
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสมรักษ์ มิตรนอก - บ้านนายสุรพล สอนใต้ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ธ.ค. 2565 ]59
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกโรงสี - โรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ธ.ค. 2565 ]42
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนมิตรภาพ - สะพานบ้านเตย บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]42
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสี - ถนนหมายเลข 202 บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]46
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางหน้าฝายกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 เชื่อมสะพานถนนมิตรภาพ บ้านสำโรง ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8