องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายวรากร  เขียนนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โทร.061-232-1184


นางสาวสาลินี  บุดดาวงค์
นายเกียรติชัย  ช่างปลูก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 โทร.089-865-7097 โทร. 088-371-4514
 
นางปราณี   สมนอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โทร.089-060-5828