องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


กิจกรรมพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล โอน(ย้าย)


วันที่ 30 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้แสดงความยินดีและรับประทานอาหารร่วมกันกรณีพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ราย นางกฤติยาภรณ์  สุขฑีฆะ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โอน(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่ง พนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

2024-05-15
2024-05-13
2024-04-30
2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06