องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

นำโดย

นายเกียรติชัย ช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ตำบลสามเมือง อำเภอสดา จังหวัดนครราชสีมา

 

โดยมี

นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย หน่วยงานราชการในเขตอำเภอสีดา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

กิจกรรมประกอบด้วย

กิจกรรมปลูกป่าบริเวณที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07