องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านแท่น หมู่ที่ 7 เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ


วันที่ 30 มิถุนายน  2566  
งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
ณ  บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 จุด

2024-05-15
2024-05-13
2024-04-30
2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06