องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ


วันที่ 30 มิถุนายน  2566  
งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
จำนวน 3 จุด ณ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-16
2023-11-07
2023-10-12
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11