องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่ 8 กันยายน 2566 งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านใต้ หมู่ที่ 8 เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ


 วันที่ 8 กันยายน  2566  
งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ  จำนวน 4 จุด

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26