องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่ 18 กันยายน 2566 งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ


วันที่ 18 กันยายน 2566
งานป้องกันฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลโพนทอง 
เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ  ณ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 จุด

2023-11-16
2023-11-07
2023-10-12
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11