องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วัดศรีสุรวนาราม (วัดบ้านห้วย) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

นำโดย

นายวรากร เขียนนอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.โพนทอง

เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมฯ

โดยมี

หลวงพ่อเสกสรร คเวสโก วัดศรีสุรโยธิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เป็นผู้นำบรรยาย (เทศนาธรรม)

เรื่อง แนวทางการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมมะของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติ

บทสวดมนต์ และฝึกเจริญสมาธิ เพื่อการพัฒนาจิตใจ และวิธีการควบคุมความคิด

บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณวัดศรีสุรวนาราม

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07