องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

นำโดย

นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ บริเวณลำห้วยยาง บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี

นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย หน่วยงานราชการในเขตอำเภอสีดา ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมประกอบด้วย

การปล่อย ปลาตะเพียน ปลานิล จำนวน 5,000 ตัว

การปลูกหญ้าแฝกคันคลองลำห้วยยาง จำนวน 7,500 ต้น

การปลูกต้นไม้คันคลองลำห้วยยาง จำนวน 200 ต้น

2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-28
2023-07-27
2023-06-30
2023-06-30