องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

นำโดย

นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ณ หอประชุมอำเภอสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี

นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย หน่วยงานราชการในเขตอำเภอสีดา องค์กรเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมประกอบด้วย 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 72 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

2024-05-15
2024-05-13
2024-04-30
2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06