องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

นำโดย

นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ณ หอประชุมอำเภอสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี

นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย หน่วยงานราชการในเขตอำเภอสีดา องค์กรเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมประกอบด้วย 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 72 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-28
2023-07-27
2023-06-30
2023-06-30