องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

จัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

นำโดย

นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

โดยมี

นายสัญญา แก่นจำปา

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา (ปปช.จ.นม.)

2023-11-16
2023-11-07
2023-10-12
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11