องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2566


วันที่ 7 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดย นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติชัย ช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และนางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.โพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านหนองหว้า หมู่ 6  ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-16
2023-11-07
2023-10-12
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11